Brugt af over 150.000 danskere

Ansvarsfraskrivelse

Forsikringsportalen formidler blot kontakt mellem en bruger og en leverandør (forsikringsselskab). Forsikringsportalen indgår ikke som en del af en eventuel aftale imellem bruger og leverandør. Forsikringsportalen kan således ikke under nogen omstændigheder drages til ansvar i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser imellem brugeren eller leverandøren. Dækninger og levering af ydelser/forsikringer eller produkter sker således kun imellem bruger og leverandør, og eventuelle uoverenstemmelser skal således løses i forbindelse med normale principper mellem leverandør og bruger. Forsikringsportalen.dk kan ikke drages til anvar for økonomiske tab for bruger eller leverandør i forbindelse mellem parternes indgåede aftale.

Hvem er Forsikringsportalen.dk?
Virksomheden bag forsikringsportalen.dk (I Convert ApS), ansatte og udviklere kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl. Vores råd er kun vejledende og brugeren bør være opmærksom på sine egne forsikringsforhold og behov, før der tages en eventuel beslutning om at skifte forsikringsdækning eller forsikringsselskab.

Kontakt os
Opstår der fejl, eller finder du en faktuel fejl, må du meget gerne kontakte os på kundeservice@forsikringsportalen.dk så vi kan rette fejlen hurtigst muligtVi gør opmærksom på

Forsikringsportalen.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for forsikringsportalen.dk´s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Forsikringsportalen.dk er ikke erstatningspligtig i forhold til forhold der skyldes: IT nedbrud, svigtende adgang til data, og/eller ødelæggelse af data i vores systemer der skyldes en af følgende begivenheder (uagtet at løsningen drives af forsikringsportalen.dk selv); Terror, hærværk, Strømsvigt, computer virus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot. Betingelserne gælder også i forhold til dele af funktionaliteterne berøres af dette, og uden for forsikringsportalen.dk’s kontrol

Relevante links: