Brugt af over 250.000 danskere

Stormrådet i Danmark

Stormrådet er et uafhængigt råd der tager stilling til, hvorvidt der har været stormflod eller ej, i et eller flere områder i Danmark, i forbindelse med udbetalinger af forsikringer.

Rådet behandler også erstatningssager efter eventuel oversvømmelse fra vandløb, have, og søer samt sager om tilskud til genopretning af skov efter stormflod. Desuden behandles der også eventuelle klager om forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 

Lad Forsikringsportalen.dk hjælpe med at du får 3 gode tilbud på dine forsikringer. Det er gratis, let og helt uforpligtende! Du finder vores formular her.


Få hjælp til at finde 3 forskellige selskaber

Forsikringsportalen kan hjælpe dig med at få 3 gode og uforpligtende tilbud – helt gratis.

  • Udfyld en formular og få 3 konkurrencedygtige tilbud – og spar penge på din forsikring hvert eneste år.
  • Lad flere selskaber kæmpe om dine forsikringer
  • Det er nemt – gratis og uden forpligtelser.

Mere info om stormrådet og dækning

Stormrådet består af ni medlemmer, herunder en uafhængig formand. Der er i tillæg tilknyttet tre eksperter til Stormrådet, der hver især besidder relevante kompetencer i forhold til at vurdere, om der har været stormflod eller ej

Hvornår bliver man dækket?

Stormflod defineres som en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke, og de rammer typisk kysterne i perioden fra oktober til april.

Tommelfingerreglen
Stormrådet arbejder med den tommelfingerregel, at stormflod er noget, der ikke opstår oftere end hvert 20. år. Hvis dit område har været ramt af noget lignende inden for denne årrække, så står du altså desværre på helt bar bund i forhold til at kunne modtage erstatning for dine skader.

Når stormrådet udbetaler:
Hvis Stormrådet derimod siger ja til, at der har været stormflod, så betyder det, at dit forsikringsselskab kan udbetale erstatning for de skader, som de store mængder vand har forårsaget. Pengene kommer fra den stormflodsafgift, som alle boligejere betaler til via brandforsikringen. Den afgift dækker nemlig udgifterne uden for forsikringens normale dækning. Det er derfor værd at holde godt øje med Stormrådets afgørelser, når der har været massive oversvømmelser i Danmark. 

go to top