Husforsikring

Hvorfor betale for meget? Indhent op til 3 tilbud på din husforsikring i dag og se hvor mange penge du kan spare.

  • Spar tid - Udfyld én formular og få 3 tilbud
  • Spar penge - Få en billigere boligforsikring
  • Gratis og 100% uforpligtende

Få 3 gratis tilbud på din husforsikring

Et huskøb er oftest den største økonomiske investering, du foretager dig i hele dit liv. Husforsikringer er oftest også dyre, men det kan reparationer af skader på huset også være. Derfor er det en god idé, at du forsikrer dit hus og sparer penge på forsikringen ved at sammenligne flere tilbud.Hvad dækker en husforsikring?

De forskellige forsikringsselskabers husforsikring dækker som udgangspunkt ikke det samme. Dette er vigtigt at huske, når du overvejer, hvilke behov du har i forhold til at sikre dit hus.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at hvis du ønsker at tage lån i huset, er der visse banker, der forlanger at du tegner en husforsikring. Dog kan det – uanset om det er et udefrakommende krav eller ej – være en god idé at tegne en husforsikring, da huset formodentlig er din største investering.

  • Punkt 1
  • 2 og 3

Grunddækning

Grunddækningen omfatter almindeligvis skader på dit hus, der er forårsaget af brand, mens samtlige af de resterende forsikringsmuligheder kan høre ind under forsikringsselskabernes tilvalgsdækninger. Se herunder hvad der typisk er med i grunddækningen på din husforsikring.

Brandforsikring

Dækker huset i tilfælde af brand. Dette gælder både installationer og øvrigt inventar som for eksempelvis køleskab, opvaskemaskine og ovn.

Glas- og sanitetsforsikring

Dækker fastmonteret glas og sanitet i huset. F.eks. toilet, vinduer, glaskeramiske kogeplader og døre til brusekabiner, håndvaske, badekar, fastmonterede spejle osv.

Frostsprængning og snetryk

Dækker frostprægning af røranlæg og snetryk der kan få tage med lille hældning, eller fladt tag, til at brase sammen ved store mængder sne på taget.

Pludselig skade

Pludselig skader er skader som er opstået pludseligt. Det vil sige det skal være en uventet og uforudselig skade. F.eks. hvis blæsten har fået et træ til at vælte ind i huset og ødelagt muren.

Psykologisk krisehjælp

Dækker hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp. Dette kan f.eks. være hvis du har været involveret i en alvorlig hændelse såsom et færdselsuheld, livstruende sygdom eller større brand.

Tyveri, indbrud og hærværk

Dækker i tilfælde af tyveri og indbrud, samt hvis folk begår hærværk på dit hus. Disse skader skal typisk også meldes til politiet, hvilket dit forsikringsselskab kan vejlede dig i, hvis skaden skulle ske.

Genhusning

I tilfælde af at dit hus skulle blive ubeboeligt grundet en skade, som er dækket af forsikringen, så vil forsikringsselskabet betale rimelige og nødvendige udgifter til en midlertidigt genhusning.

Storm og skybrudsdækning

Dækker skader på huset som følge af storm, skybrud eller tøbrud. F.eks. hvis vandet ikke ikke kan få afløb, hvor det normalt plejer at få afløb og derfor laver skader på dit hus. Bemærk dog, at ejendele dækkes af indboforsikringen.

Husejeransvar

Dækker erstatningsansvar for handlinger, hvor du kan juridisk ansvarlig for handlingen, som vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning. F.eks. hvis en person falder og kommer til skade grundet manglende ryddet sne på fortorvet.

Retshjælp

Dækker i nogle situationer en del af de udgifter du vil have til advokat, f.eks. i forbindelse med uenigheder ved køb og salg af hus, ombygning m.m. Betingelserne for forsikringen er ens hos alle selskaber, men maksimumsdækningen kan dog varierer.


Tilvalgsdækninger

En række tilvalgsdækninger vil hos nogle forsikringsselskaber forekomme som en integreret del af grunddækningen, mens de hos andre vil være tilvalg.

Jo færre tillægsdækninger du vælger, desto billigere bliver din husforsikring. Hvis du omvendt vælger en lang række tillægsdækninger, vil din husforsikring blive dyrere. Medtænk dog ikke kun prisen i dine overvejelser, men vær også opmærksom på, hvilke behov du har for økonomisk erstatning, hvis uheldet skulle være ude.

Råd

Råd forårsager at træ langsomt vil ødelægges. Rådforsikringen dækker derfor skader på husets træværk, som følge af svampe eller bakterier der karakteriseres som råd.

Skader forvoldt af dyr

Dækker skader forvoldt af skadedyr som gnavere eller mår. F.eks er du dækket hvis en mår har ødelagt husets isolering, eller hvis en rotte har gnavet i husets paneler.

Svampe og insektangreb

Dækker skader på dit hus, som er forårsaget af angreb af svampe eller insekter. Bemærk at dette oftest ikke dækker skimmelsvamp, da det ikke ødelægger bygningen.

Skjulte rør og stikledninger

Denne tilvalgsdækning dækker skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie- afløbsrør og elkabler inde i huset, samt skader på udvendige afløbsinstallationer som f.eks. kloakledninger.

Kosmetiske forskelle

Dækker kosmetiske forskelle på fliser og kliner, samt glas eller sanitet på dit toilet/bad. Hvis der er sket en skade kan du mod at betale 50% få udbedret de kosmetiske forskelle.

Udvidet vandskade

Dækker som oftest vandskader på huset som er forårsaget af 1) vand der trænger ind i huset ved alt slags nedbør. 2) opstigende kloakvand fra f.eks. toilet eller afløb i kælder. 3) fygesne, der trænger ind i din bolig.

Husforsikring og vandskade

Som følge af den øgede forekomst af voldsomme skybrud, er husforsikringer generelt steget i pris gennem de seneste par år. Det betyder samtidigt, at det er blevet lidt mere omstændeligt at købe en husforsikring, fordi mange forsikringsselskaber ønsker at besigtige huset inden, at de vil give dig et bindende tilbud. Her sender de en såkaldt taksator ud til dit hjem for at vurdere eksempelvis risikoen for oversvømmelse, de elektriske installationer og tyverisikring. Jo bedre dit hus er sikret, desto billigere bliver din husforsikring oftest.

Husforsikring kontra indboforsikring

Nogle forveksler husforsikringen med indboforsikringen og tror på denne baggrund, at de kun behøver én af disse forsikringer. Dette er dog ikke tilfældet, og det er vigtigt at kende forskellen, når du overvejer, hvilke forsikringer, du har behov for. Se forskellen herunder:

Indboforsikring

En indboforsikring dækker dit indbo – såsom TV, computer, møbler og tøj – mens husforsikringen omfatter selve huset og dét, der ikke er indbo – såsom tag, vægge, gulv og kælder. Grundreglen er, at hvis du vender dit hus på hovedet, så vil alt det der falder ned høre under dit indbo, hvorimod alt det der sidder fast vil høre under din husforsikring.

Forskellen mellem indboforsikringen og husforsikringen
Husforsikring

Hvis du kun har en husforsikring, vil den således ikke dække dine personlige ejendele i hjemmet, hvis der er brand, men ”kun” de skader, som huset er blevet påført. Hvis du har en bil i garagen, vil denne heller ikke være dækket ind af husforsikringen i tilfælde af eksempelvis brand, da det er din kaskoforsikring, der omfatter skader på bilen.

*Undersøgelse foretaget af Tænk Penge (juni 2013)

go to top