SMIL Tandforsikring

SMIL Tandforsikring – til dig, der selv ønsker at dække alle mindre tandlægeregninger op til kr. 3.000 pr. år.

Herefter træder tandforsikringsdækningen i kraft, og skulle der pludseligt opstå en uforudset, stor udgift, så vil du være dækket for udgifter til tandbehandling op til maksimalt kr. 25.000 pr. år. Forsikringen kan tegnes af alle fra 18 - 70 år og koster kun kr. 625 pr. år


Forsikringsportalen e-mærke godkendt så du kan trygt benytte os til at sammenligne fritidshusforsikring her

Gratis tilbud på dine forsikring

Udfyld én enkelt formular og lad 3 forsikringsselskaber tilbyde dig en gratis gennemgang af dine forsikringer, der passer bedst til dine behov. Vælg det bedste tilbud - eller afslå. 


Forsikringsbetingelser

Forsikringen træder i kraft umiddelbart. Du skal ikke have foretaget tandkontrol, inden forsikringen tegnes, til gengæld er der visse krav, der skal opfyldes, før du er dækket. Du kan læse om disse krav i forsikringsbetingelserne, og som vi anbefaler, at du læser grundigt igennem, inden forsikringen tegnes.

Tandeftersyn
For at forsikringen dækker, er det et krav, at du har overholdt dine årlige tandeftersyn i minimum 2 år før tegning af forsikringen, og at du har fået udført alle nødvendige behandlinger, som din tandlæge måtte have foreslået. Såfremt du ikke har to års historik i din tandlægejournal, skal du få din tandlæge til at udfylde et tandstatusskema, hvorefter vi vil tage stilling til, i hvilket omfang du fremover er dækket af tandforsikringen. Bemærk at udgifter til udfyldelse af tandstatusskemaet ikke dækkes af Dansk Tandforsikring.

Forsikringen dækker ikke tilstande, der allerede er behandlingskrævende på tegningstidspunktet.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker alle behandlinger inklusiv eventuelle, fremtidige behov for protetisk behandling (kroner, broer, implantater o. lign), men ikke eksisterende protetik på tegningstidspunktet.


Familietandforsikring

Ved indtegningen til SMIL Tandforsikringen har du desuden mulighed for at indtegne alle dine familiemedlemmer i tandforsikringen. Børn behøver ikke at være hjemmeboende, og svigerbørn er også velkomne. Husk at alle forsikringstagere skal være mindst 18 år. Forsikringen fornyes automatisk for alle deltagerne hvert år. Forsikringen træder i kraft umiddelbart efter, at du har købt den.