Brugt af over 175.000 danskere

Gensidig Forsikring

Gensidig Forsikring er en forening, der består af 41 danske og færøske forsikringsselskaber i forskellige styrkeforhold, der alle indgår i et kollektivt samarbejde om at sikre sig mod problemer, som kan ramme alle deltagere, og som de aftaler at bidrage til at dække.

Medlemmerne består både af små, lokale forsikringsselskaber, men også af store, landsdækkende selskaber. Foreningen blev oprindeligt stiftet på baggrund af gensidige forsikringsselskaber, men Gensidig Forsikring består i dag også af en bred og omfattende skare af aktieselskaber, der bygger på de samme præmisser og forudsætninger som gensidige forsikringsselskaber. 


Forsikringsportalen e-mærke godkendt så du kan trygt benytte os til at sammenligne fritidshusforsikring her

Skal Forsikringsportalen hjælpe med at finde 3 forskellige selskaber?

Hvis du leder efter en ny forsikring, kan Forsikringsportalen måske hjælpe dig. Udfyld én enkelt formular og lad 3 forsikringsselskaber tilbyde dig en gratis gennemgang af, dine forsikringer, der passer bedst til dine behov. Vælg det bedste tilbud - eller afslå. 


Konceptet

Hele konceptet har til formål at styrke det enkelte medlemskab ved at skabe de mest optimale forhold for selskabet, så de kan køre deres virksomhed så succesfuldt som overhovedet muligt. Med andre ord betyder det, at hele foreningen skal tage beslutninger ud fra medlemmernes fælles interesserer. Dette kollektive samarbejde betyder altså, at foreningens medlemmer udelukkende skal fokusere på at varetage deres kunders interesser og dermed drive forsikringsselskabet så effektivt og billigt som overhovedet muligt. Foreningen bidrager altså også til en markant nedskæring i det administrative arbejde for medlemmerne. 


Formålet med Gensidig Forsikring

Foreningens overordnede formål er at sikre konkurrence i dansk forsikring. De arbejder ud fra det koncept, at alle medlemmer skal have de mest optimale forhold for at kunne drive deres forsikringsselskab. Hele samarbejdet styrker og bidrager til, at medlemmerne stadigvæk kan konkurrere på lige fod med andre selskaber i Danmark såvel som på Færøerne. 

Samtlige medlemmer i foreningen er medlem af Forsikring og Pension, som Gensidig Forsikring også samarbejder tæt med. Medlemmernes interesser og synspunkter står Forsikring og Pension for, som medlemmerne i Gensidige Forsikringsselskaber også bruger som mellemled til medierne i politiske og samfundsmæssige sammenhænge. 


Hvem er medlem af Gensidig Forsikring

Som tidligere nævnt består foreningen af 28 danske og færøske forsikringsselskaber (og er ikke at forveksle med Gjensidige Forsikring), der alle har den samme vision – nemlig at kunne konkurrere med andre selskaber i både Danmark og på Færøerne. Blandt de forsikringsselskaber, der er medlem i foreningen, kan f.eks. nævnes GF Forsikring, Lokal Forsikring G/S og Lærerstandens brandforsikring G/S, der altså alle er parter i det føromtalte kollektive samarbejde.

Foruden de tre ovenævnte danske forsikringsselskaber, har foreningen altså også deltagere fra Færøerne. Trygd P/F og Betri Trygging P/F er to færøske forsikringsselskaber i foreningen, der begge har hovedsæde i Torshavn. 

Du kan læse mere om Gensidig Forsikring og foreningen her