Nu skal din båd på land

Det er snart tid til at tage båden på land. Fredag den 15. november slutter sejlsæsonen for mange lystsejlere og derfor skal lystbåden være oppe af vandet

Nu skal din båd på land

Det er snart tid til at tage båden på land. Fredag den 15. november slutter sejlsæsonen for mange lystsejlere og derfor skal lystbåden være oppe af vandet inden denne dato, såfremt du ikke har en udvidet vinterdækning til din bådforsikring. Har du vinterdækning og lader din båd ligge i havnen, skal du sikre dig at havnen er godkendt af dit forsikringsselskab.

Hvis der opstår tvivl omkring din vinterdækning, eller hvis du har problemer med at få båden på land i tide, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Det gælder også hvorvidt du kan tillade dig at lade maste forblive påmonteret, eller ej.

Uanset vinterdækning, skal du dog være opmærksom på at skader som følge af is og frost ikke er dækket af kaskoforsikringen, og da den skal ligge på land i 5-6 måneder er der alt mulig grund til at sikre den godt. Læs derfor herunder hvad du bør gøre.

Opbevaring i havnen

Vælger du at lade din båd blive i havnen vinteren over, skal du sikre dig:

  • at dit forsikringsselskab har godkendt den havn, båden ligger i
  • at din forsikring er udvidet til også at dække vinterperioden
  • at du bruger de fortøjninger, der er forsvarlige efter årstiden
  • at du er opmærksom på, at lavvande kan flytte båden, og ved efterfølgende højvande kan båden blive beskadiget
  • at ventiler bliver frostsikret.

Opbevaring på land

Vælger du at hive din båd på land, skal du sikre dig:

  • at bådstativet er velholdt 
  • at toilet og ferskvandssystem tømmes 
  • at bundproppen tages op, så regn- og smeltevand kan løbe ud.

Det er desuden en god idé, at kigge til båden jævnligt i løbet af vinteren. Især bør du kigge til båden efter storme og efter perioder med hård frost.

Kilde: Forsikring og Pension

Få et par gratis tilbud på din bådforsikring her

Forsikringsportalen arbejder for mere gennemsigtighed og billigere forsikringer til danskerne

go to top