Vær rustet til vinterens udfordringer

Slud, sne, blæst og frost kan forårsage store skader på dit hus, hvis det er misvedligeholdt eller ikke er blevet forberedt grundigt til vinteren. Oktober og november er sidste udkald for at blive klar.

Vær rustet til vinterens udfordringer

Man kan nå et langt stykke ved løbende at vedligeholde sit hus, så små skader ikke pludselig bliver til større og omfattende skader. Det kan nemt gå stærkt i løbet af vinteren, og derfor bør det klares nu. Malerarbejde kan f.eks. ikke klares om vinteren, da de lave temperaturer hindrer maling i at hærde ordentligt, ligesom murer-, tømrer- og kloakarbejde kan blive væsentligt forsinket ved dårligt vejr eller hård frost.

Her er en oversigt over de vigtigste dele af huset, som du bør tjekke inden vinteren sætter ind:

Tag – Tjek for revnede, utætte og løse tagsten samt tagrygningen og alle grater. Tjek desuden vindskeder og sternbrædder.

Skorsten – Har du skorsten, så tjek dens samlinger og overflader. Tjek derudover om der er løse sten, og om toppen sidder fast.

Tagrender, inddækninger og diverse nedløb – Tjek om tagrenderne er tætte og har fald mod nedløbsrøret. Tjek derefter inddækninger og om alle nedløb er samlet korrekt, samt om nedløb sidder ordentligt fast på facaden. Fjern snavs og skidt.

Facader, gavl og sokler – Tjek bræddebeklædning på gavlen, maling på facader og gavle samt vandbræt og metalvandnæser. Undersøg desuden facader og sokkel for revner og afskalninger. Sørg til sidst for at udendørsbelysninger sidder godt fast, og at ventilationshuller i soklen ikke er dækket til.

Vinduer og døre – Tjek alt træværk for råd og svamp, også i vinduer, døre og bundlister. Sørg for at døre og vinduer lukker helt tæt, og om sålbænke under vinduer er intakte. Tjek derudover glaslister på alle vinduer og døre.

Kloak og brønde – Undersøg alle kloakker og brønde og tøm dem eventuelt for slam.

Terræn – Tjek om der er tilstrækkeligt fald på terræn væk fra huset (min. 2% ved faste belægninger, mere ved vegetationsdækkede flader), om der er bagfald på trappetrin og om der er revner i trappen.

Har du styr på alt dette, er der en god sandsynlighed for, at din bolig er i samme gode stand, når foråret atter melder sin ankomst, og samtidig undgår du at gøre brug af din husforsikring.

Som udgangspunkt kan du godt selv klare den normale vedligeholdelse af huset, men ved større og lidt mere omfattende opgaver kan det være nødvendigt med en håndværker. Gør evt. brug af håndværkerfradraget, inden det er for sent.

go to top