Brugt af over 250.000 danskere

Lovpligtige forsikringer

I Danmark har vi en række lovpligtige forsikringer både hvad angår private men også erhverv. Vi har samlet en liste over lovpligtige forsikringer i Danmark, samt en liste over de mest almindelige forsikringer.


Få hjælp til at finde 3 forskellige selskaber

Forsikringsportalen kan hjælpe dig med at få 3 gode og uforpligtende tilbud – helt gratis.

  • Udfyld en formular og få 3 konkurrencedygtige tilbud – og spar penge på din forsikring hvert eneste år.
  • Lad flere selskaber kæmpe om dine forsikringer
  • Det er nemt – gratis og uden forpligtelser.

Hvilke forsikringer er lovpligtige?

Nogle forsikringer er lovpligtige i Danmark og for private drejer det sig om:

Ansvarsforsikring
Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj, f.eks. bil, motorcykel eller knallert, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker hvis føreren af køretøjet kører galt og forvolder skade på andre og andres ting. På samme vis er passagerer i f.eks. bilen også dækket af forsikringen. Læs mere her

Hundeansvarsforsikring
Hvis du ejer en hund er du erstatningspligtig for de skader din hund skulle forårsage. Det kan f.eks. være hvis din hund løber ud på vejen og er skyld i et trafikuheld. I sådan et tilfælde kan erstatningssummen blive enormt stor. Derfor er det lovpligtigt med en hundeansvarsforsikring. Læs mere her

Brandforsikring
En brandforsikring kræves ofte af din bank hvis du skal have et lån i huset, f.eks. ved boligkøb. Brandforsikringen dækker reparationer og genopførsel af nyt hus i tilfælde af brand. Forsikringen dækker ikke over dit indbo. Hertil skal du have en indboforsikring. Læs mere her

For virksomheder er følgende forsikringer lovpligtige:

  • Arbejdsskadeforsikring for de ansatte
  • Motoransvarsforsikring for bilen
  • Bygningsbrandforsikring
  • Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Almindelige forsikringstyper

Vi har ligeledes samlet en liste over de mest almindelige forsikringstyper for private:

Indboforsikring
Indboforsikringen, også kaldet familieforsikring, kan betragtes som en pakkeløsning der dækker hvis dit indbo, dvs. dine personlige ejendele som tøj, møbler, elektronik og cykel, skulle blive stjålet eller udøvet hærværk mod. En indboforsikring omfatter som grundregel også ansvarsdækning og retshjælp. Der kan ofte købes forskellige tilvalg til indboforsikringen som f.eks. udvidet cykeldækning og rejseforsikring. Læs mere her

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen dækker dig hvis du, eller dine familie, skulle komme ud for en ulykke. Man kan få to slags ulykkesforsikringer: en heltidsulykkesforsikring der gælder hele døgnet uanset om du er på arbejde eller har fri, og en fritidsulykkesforsikring der kun dækker dig når du har fri. Er du lønmodtager vil du typisk være omfattet af en arbejdsskadeforsikring når du er på arbejde. Køber du en heltidsulykkesforsikring som lønmodtager vil du, ved en ulykke på arbejdspladsen der medfører varigt mén, få erstatning både fra sin egen ulykkesforsikringen og fra arbejdsskadeforsikringen. Læs mere her

Bilforsikring
Med en bilforsikring får du som minimum en ansvarsforsikring, der som nævnt tidligere er lovpligtig, ved køb af bil. Du har mulighed for at udvide bilforsikringen med en kaskoforsikring, der med visse undtagelser dækker enhver skade på bilen samt dækker ved tyveri og redning. Læs mere her

Husforsikring
Husforsikringen, som også kaldes villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring, er oftest en kombineret husforsikring af en række øvrige dækninger af huset og en brandforsikring (jf. ovenstående). De øvrige dækninger af huset kan være: Storm-, vand- eller frostskade, tyveri- og hærværkskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Desuden dækker den kombinerede husforsikring husejeransvar hvis f.eks. folk falder på et isglat fortorv, og retshjælpforsikring. Mod ekstrabetaling kan man også få husforsikringen til at omfatte rør- og kabelforsikring. Læs mere her


Få 3 gratis tilbud – hurtigt og enkelt

Her hos Forsikringsportalen.dk kan du hurtigt og enkelt indhente 3 tilbud på dine forsikringer fra 3 forskellige forsikringsselskaber. Du sparer tiden i telefonkøen og lad samtidig forsikringsselskaberne om at kæmpe for at få dig som kunde. Det betyder en billigere og bedre forsikring. Husk blot at jo flere forsikringer du indhenter tilbud på, jo mere attraktiv er du at få som kunde.

go to top